Hiller István: a magyar nemzet névjegye a kultúra és a tudomány [2007-03-15]

A kultúrát és a tudományt nevezte a magyar nemzet névjegyének Hiller István oktatási és kulturális miniszter 2007. március 14-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen, Budapesten.
(OKM - MTI)


Hiller IStván oktatási és kulturális miniszter 2007. március 14-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából kitüntetéseket adott át a magyar kultúra, tudomány és oktatás területén munkálkodóknak. "Hittel vallom, hogy a magyar nemzet névjegye a világban a kultúrája és a tudománya, azok az eredmények, amelyekre büszkék vagyunk" - mondta Hiller István az Iparművészeti Múzeumban.

A kitüntetettek névsora:

Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést ad át,

Andorai Péternek, a József Attila Színház Kossuth-díjas színművészének,
Bajor Imre színművésznek,
Dr. Édes Istvánnak, a Debreceni Egyetem klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak, az orvostudomány doktorának,
Fülöp Attilának, a Magyar Állami Operaház magánénekesének, nyugalmazott főtitkárnak,
Dr. Hegyi Loránd Munkácsy Mihály-díjas művészettörténésznek, a Saint Etienne-i Művészeti Múzeum igazgatójának,
Kerekes Tóth Erzsébet népdalénekesnek,
Dr. Kulcsár Zsuzsannának, az ELTE egyetemi tanárának, egészségi okok miatt később veszi át
Dr. Mezősi Gábornak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a földrajztudomány doktorának,
Dr. Molnár Árpádnak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának, külföldi útja miatt később veszi át
Takács Klára Liszt Ferenc-díjas operaénekesnek,
Vass László műgyűjtőnek,
Dr. Villányi Lászlónak, a Szent István Egyetem dékánjának, egyetemi tanárnak, a közgazdaságtudomány kandidátusának;


Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést ad át,

Dr. Adamik Tamásnak, az ELTE egyetemi tanárnak, a nyelvtudomány doktorának,
Dr. Antal Péter műgyűjtőnek, ügyvédnek,
Baloghné dr. Ormos Ilonának, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docensének, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának,
Dr. Bábosik Istvánnak, az ELTE professzura vezető egyetemi tanárának,
Dr. Bánfi Tamásnak, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanárának, a közgazdaságtudomány doktorának,
Berki Tamás a Kőbányai Zenei Stúdió vezető művésztanárának,
Boros Lajosnak, a Sláger Rádió szerkesztő-műsorvezetőjének,
Dr. Csőke Lajosnak, az egri Eszterházy Károly Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanárának,
Daróci Bárdos Tamás Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, karmesternek, a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola tanárának,
Érdiné Szabó Mártának, a Cimbora Alapítvány kuratóriumi elnökének, külföldön való tartózkodása miatt később veszi át,
Dr.Fazekas Árpádnak, a Semmelweis Egyetem klinika-igazgató egyetemi tanárának, az orvostudomány doktorának,
Dr. Gáti Józsefnek, a Budapesti Műszaki Főiskola kancellárjának,
Gellériné Lázár Mártának, a Napvilág Kiadó főszerkesztőjének, könyvkiadónak, történésznek,
Harsányiné Séllyei Ágnesnek, a Debreceni Egyetem gazdasági főigazgatójának,
Helgertné dr. Szabó Ilona Eszternek, a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola rektor-helyettesének, tanszékvezető egyetemi docensnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának,
Dr. H. Nagy Annának, az ELTE egyetemi docensének, a biológiai tudomány kandidátusának,
Dr. Inzelt Györgynek, az ELTE egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának,
Juhász Zsolt Harangozó Gyula-díjas táncművésznek, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetőjének, koreográfusnak,
Dr. Kardos Józsefnek, az ELTE egyetemi tanárának, a történelemtudomány kandidátusának,
Dr. Kristóf Jánosnak, a veszprémi Pannon Egyetem rektor-helyettesének, tanszékvezető egyetemi tanárnak, a kémiai tudomány doktorának,
László Károly műgyűjtőnek, külföldi útja miatt később veszi át
Mezei István sportmenedzsernek, az Európai Cigány Labdarúgó Szövetség elnökének,
Nádas Pálnak, a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Diákotthon igazgatójának,
Dr. Nyomárkay István akadémikusnak, az ELTE egyetemi tanárának, a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőjének,
Dr. Örsi Juliannának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága túrkevei Finta Múzeuma igazgatójának,
Peskó Zoltán karmesternek, zeneszerzőnek, külföldön való tartózkodása miatt később veszi át,
Dr. Polónyi Istvánnak, a Debreceni Egyetem dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanárának, a közgazdaságtudomány kandidátusának,
Sas István Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, Érdemes Művésznek, a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagjának,
Szántó Péter írónak, újságírónak, a Noguchi & Peters Communications Kft. Kelet-európai elnök-vezérigazgatójának,
Tóth Enikőnek, a Madách Színház színművészének,
Töreky Dezső Ybl-díjas építészmérnöknek, a TUS Építész-Tervező Kft. igazgatójának,
Vadászi Erzsébetnek, az Iparművészeti Múzeum tudományos tanácsosának,


Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést ad át,

Barka Ferencnek, a budapesti Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola műszaki tanárának,
Bazsó Bertalannénak, a kazincbarcikai Herman Ottó Általános Iskola igazgatójának, külföldi útja miatt később veszi át
Birinyi József néprajz- és népzenekutatónak, előadóművésznek, a budapesti Média Flash Kft. Reklámiroda filmrendezőjének,
Bollókné dr. Panyik Ilonának, az ELTE főiskolai tanárának,
Deseő Csaba hegedűművésznek,
Dr. Fodor Péternek, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a kémiai tudomány kandidátusának, külföldön való tartózkodása miatt később veszi át,
Dr. Forgó Ferencnek, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának, a közgazdaságtudomány kandidátusának,
Gecsényi Györgyinek, a Pesti Magyar Színház dramaturgjának,
Dr. Hargitai Lászlónak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a műszaki tudomány kandidátusának,
Horváth Jenő Imrének, a budapesti Talentum Kisebbségi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulmányi igazgatójának,
Kollár Józsefnek, a budapesti Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
Margittai Katalinnak, a Budapesti Művelődési Központ igazgatójának,
Dr. Ranschburg Jenőnének, a budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola gyógypedagógusának,
Schmidt Antalné nyugalmazott gyógypedagógusnak,
Szabó Endrénének, a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala alosztályvezetőjének, szakmai tanácsadónak,
Dr. Székács Annának, az Általános Vállalkozási Főiskola főiskolai tanárának,
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvérnek, a Honvéd Együttes rendező-asszisztensének,
Varga Andrásnak, a budapesti Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola igazgatójának,
Vas Gábor nyugalmazott zenei szerkesztőnek, zeneszerzőnek;


Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést ad át,

Bacsóné Tóth Zsuzsannának, a szolnoki Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola műszaki igazgató-helyettesének,
Dr. Báder Jánosné balettmesternek, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai docensének,
Bedi Ildikónak, a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola szakmai igazgató-helyettesének,
Danyi Lőrincnek, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar prímásának,
Dobosné Piros Gabriellának, a budapesti Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola igazgató-helyettesének,
Drozsnyik István képzőművésznek,
Eszterhás Sándornénak, a szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola igazgatójának,
Felföldi Károlynénak, a csurgói Eötvös József Általános Iskola nyugalmazott igazgató-helyettesének,
Ferenczyné Lendeczky Katalinnak, a miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola Tagintézménye, a Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató-helyettesének,
Gombai Szabolcsnak, a Bozsik Yvette Társulat táncművészének,
Gulyás Bélának, a kalocsai Hunyadi János Középiskolai Kollégium igazgatójának,
Horváth András roma hagyományőrzőnek,
Horváth Imrénének, a Radnóti Miklós Színház gazdasági ügyintézőjének,
Kiss Lászlónénak, a szolnoki Gézengúz Óvoda tagóvoda- vezetőjének,
Koncz Imrénének, a tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető-helyettesének,
Dr. Miklovicz Árpádnak, a Nyíregyházi Főiskola nyugalmazott főiskolai docensének,
Nagy Gusztávnak, a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény cigány nyelv és irodalom tanárának,
Pontyosné Tegzes Ilonának, a budapesti Árpád Fejedelem Általános Iskola tanárának,
Dr. Riez Ferencnek, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály főosztályvezetőjének,
Rozbora Piroska népművelő, a nagyvenyimi Művelődési Ház vezetőjének,
Rózsa Gyulának, a Pesti Magyar Színház fodrásztár-vezetőjének,
Sárospataki Csabáné Fekete Katalinnak, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozata titkárának,
Somlyódi Jánosnénak, a budapesti Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium tanárának, könyvtárosnak,
Suki Istvánnak, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar prímásának,
Vidos Tibornak, a Győri Balett műszaki vezetőjének, hangosítónak;


Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést ad át,

Auerné Pádár Erzsébetnek, a Magyar Állami Operaház női szabójának,
Boroska Miklósnak, a nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Iskola nyugalmazott tanárának,
Csiki Pál népdalénekesnek, kórusvezetőnek,
Igali Györgynének, a kaposvár-kaposfüredi Benedek Elek Általános Iskola tanítójának, gyermekvédelmi felelősnek, egészségi okok miatt később veszi át
Iveszics Györgynének, a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának,
Kovács Lászlónénak, a Nemzeti Táncszínház Kht. belföldi értékesítési menedzserének,
Marton Jenő balatonudvari nyugalmazott tanítónak,
Nagy Zoltánnénak, a budapesti Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola gazdasági igazgatójának,
Papp Jánosnénak, a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola tanárának,
Paraisné Góczán Máriának, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanárának,
Pethesné Molnár Rózsának, a jakabszállási Általános Művelődési Központ tanárának,
Szuromi Katalinnak, a nyíregyházi Virág Utcai Óvoda tagóvoda-vezetőjének.
Ugrai Gyulánénak, az egyeki Általános Iskola gyógypedagógusának;


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Jászai Mari-díjat adományoz kiemelkedő színművészeti és színháztudományi tevékenységéért,

B. Fülöp Erzsébetnek a marosvásárhelyi Nemzeti Színház színművészének,
Erkel László "Kentaur" díszlettervezőnek,
Hámori Gabriellának az Örkény Színház színművészének,
Honti Györgynek a tatabányai Jászai Mari Színház színművészének,
Hunyadkürti Istvánnak a Miskolci Nemzeti Színház színművészének,
Kocsis Gergelynek a budapesti Katona József Színház színművészének,
Kocsis Juditnak a József Attila Színház színművészének,
Kocsis Pálnak a kaposvári Csiky Gergely Színház színművészének,
Kőszegi Ákosnak a kecskeméti Katona József Színház színművészének
Nemes Leventének a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színművészének,
Rába Rolandnak a Krétakör Színház színművészének, előadása miatt testvére, Rába György veszi át,
Szűcs Katalin Ágnesnek a Critikai Lapok főszerkesztőjének,
Szűcs Nellinek a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színművészének.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Balassa Péter-díjat adományoz a művészet területén elért esszé- és tanulmányírói teljesítménye elismeréseként:

Bán Zsófiának az Eötvös Loránd Tudományegyetem docensének,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Balázs Béla-díjat adományoz a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos tevékenysége elismeréseként:

Gelencsér Gábor filmkritikus, filmelméleti szakembernek,
Hajdú Szabolcs filmrendezőnek,
Kurucz Sándor operatőrnek,
Losonczi Teréz vágónak,
Moldoványi Judit vágó- rendezőnek,
Molnár Anna dramaturgnak,
Nagy Lajos animációs filmrendező, grafikus művésznek,
Pálfi György filmrendezőnek,
Regéczy Ida laboratóriumi fénymegadónak,
Szatmári Péter operatőrnek.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Balogh Rudolf-díjat adományoz a kiemelkedő fotóművészeti tevékenysége elismeréseként:

Drégely Imre fotóművésznek,
Göbölyös Luca fotóművésznek,
Kovács Attila fotóriporternek.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Bánffy Miklós-díjat adományoz a kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző minisztériumi, intézményi és egyéb dolgozók részére,

Dr. Cravero Róbertnek a Kolibri Színház gazdasági szaktanácsadójának,
Götz Bélánénak a Budapesti Bábszínház művészeti főtitkárának, külföldön tartózkodása miatt lánya, Götz Anna művésznő veszi át,
Hermann Krisztinának a Magyar Filmművészek Szövetsége ügyvezető titkárának,
Menkó Teréziának az egri Gárdonyi Géza Színház volt ügyvezető igazgatójának,
Dr. Végh Károlynak a Petőfi Irodalmi Múzeum marketing és közönségkapcsolatok főosztály főosztályvezetőjének,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Blattner Géza-díjat adományoz a kiemelkedő bábművészeti tevékenysége - bábszínész, rendező, tervező, dramaturg - elismeréseként:

Bartal Kiss Rita bábművész, rendezőnek,
Szász Zsolt bábművésznek.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Erkel Ferenc-díjat adományoz kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenysége elismeréseként:

Horváth Balázsnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző, zeneelmélet tanárának,
Dr. Mohay Miklósnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar zeneszerző, zeneelméleti tanárának,
Tóth Péternek a Weiner Leo Zeneművészeti Szakközépiskola zeneszerző tanárának,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Ferenczy Noémi-díjat adományoz kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként:

Dárday Nikolett üvegművésznek,
Gombos István ötvös, iparművésznek,
Göde Andrásnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építész Tanszék adjunktusának
Kalmár István a magyar gyermekkönyv illusztrátorának,
Karsai Zsófia keramikus művésznek,
Miticzky Gábor ipari formatervezőnek,
Pasqualetti Eleonóra textil- és gobelinművésznek,
Szalontai Éva textilművésznek,
Szebényi Judit iparművészeti- kerámia restaurátornak,
Szilágyi Ildikó ötvösművésznek,
Tihanyi Zsuzsanna keramikus művésznek,
Vertel Beatrix tervezőgrafikus művésznek.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Harangozó Gyula-díjat adományoz a táncművészet bármely ágában folytatott alkotói, előadói tudományos és pedagógiai tevékenysége elismeréseként:

Bakó Tamás az Artus-Goda Gábor Társulat táncos koreográfusának,
Horváth Zsófia a Honvéd Táncszínház táncos szólista, koreográfusának,
Kun Attila a Magyar Állami Operaház táncművész, koreográfusának,
Macher Szilárd a Magyar Állami Operaház - Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosának,
Sóthy Virág a Győri Balett magántácosának, külföldi szereplése miatt Horváth Gizella veszi át,
Varasdy Ernőné, Bérczes Mária a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai docens, balettmesterének,
Vámos László a Duna Palota és Kiadó - Duna Művészegyüttes tánckarvezető, táncos szólistájának,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Hortobágyi Károly-díjat adományoz kiemelkedő artistaművészeti tevékenysége elismeréseként:

Deltai István artistaművésznek, külföldi szereplése miatt édesapja Deltai Károly veszi át,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter József Attila-díjat adományoz a kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréseként:

Báthori Csaba író, műfordítónak,
Berkovits György prózaírónak,
Bodor Béla írónak,
Böszörményi Gyula író, drámaíró, publicistának,
Dérczy Péter kritikus, szerkesztőnek,
Dragomán György Máray Sándor-díjas írónak,
Kúnos László műfordítónak, a Corvina Kiadó igazgatójának,
L. Simon László író, szerkesztőnek,
Mesterházi Mónika költő, műfordító és irodalomszervezőnek,
Szenyán Erzsébet műfordítónak,
Szentmártoni János költőnek,
Szkárosi Endre az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének
Tasnádi István drámaírónak.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Liszt Ferenc-díjat adományoz kiemelkedő zenei és előadó- művészeti tevékenysége elismeréseként:

Dienes Gábornak a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar oboaművészének,
Dresch Mihály jazz-muzsikus, szaxofonművésznek,
Gráf Zsuzsannának a Városmajori Gimnázium karnagy, zenetarának,
Horváth Anikónak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem csembaló művésznek,
Rozmán Lajos klarinétművésznek,
Szeverényi Ilona cimbalomművésznek,
Szilvágyi Sándornak a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium gitárművész-tanárának,
Vajda Júliának a szegedi Nemzeti Színház operaénekesének.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Munkácsy Mihály-díjat adományoz kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként:

Berhidi Mária szobrászművésznek,
Csemniczky Zoltán szobrászművésznek,
Csontó Lajos képzőművésznek, az Eszterházy Károly Főiskola docensének,
El-Hassan Rózának a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészének, külföldi kiállítás miatt édesapja veszi át,
Friedrich Ferenc szobrászművésznek,
Július Gyula képzőművésznek,
Kőmíves István tervezőgrafikus művésznek,
Kovács Péter Balázs festőművésznek,
Mengyán András képzőművész, professzornak,
Szalai Veronika restaurátornak,
Szentjóby Tamás képzőművésznek,
Szentpétery Ádám szlovákiai képzőművésznek,
Szily Géza festőművésznek.


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Nádasdy Kálmán-díjat adományoz kiemelkedő zenész- színházi rendezői, színháztudományi, dramaturgi és műfordítói tevékenysége elismeréseként:

Boschán Daisynek a Magyar Állami Operaház vezető játékmester, zenetörténésznek,
Dallos László Táncsics Mihály-díjas hírlapíró, zenei szövegíró, műfordítónak,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Németh Lajos-díjat adományoz a képzőművészet, az iparművészet és a fotóművészet, illetve ezek határterületein végzett kiemelkedő művészettörténészi, művészetírói, műelméleti vagy műkritikusi tevékenysége elismeréseként:

Dr. Ferkai Andrásnak a Magyar Iparművészeti Egyetem Elméleti Intézet igazgatójának építészettörténésznek,
Sebők Zoltán művészeti esszéírónak,
Várkonyi Györgynek a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar és Művészettörténeti Tanszék művészettörténészének,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Szabolcsi Bence-díjat adományoz kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként:

Hamburger Klára a Magyar Tudományos Akadémia zenetudomány doktorának, zenetörténésznek,
Pándi Marianne Táncsics Mihály-díjas zenetörténész, zenekritikus és zenei ismeretterjesztőnek,


Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Táncsics Mihály-díjat adományoz kiemelkedő újságírói tevékenység elismeréséért:

Andrassew Ivánnak a Népszava rovatvezetőjének,
Balogh Lászlónak a Reuters fotóriporterének,
Dudás Károlynak a vajdasági Hét Nap Szerkesztőség főszerkesztő, újságírónak,
Kiss Tibornak a Népszabadság főmunkatársának,
Miklián Lászlónak a Keresztény Élet Szerkesztőség újságíró főmunkatársnak,
Márványi Péternek a Gazdasági Rádió szerkesztő, műsorvezetőjének.

Bővebb információ:


I: www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1&ctag=articlelist&iid=1&articleID=228768

Támogatóink: