A Tanács következtetései az önkéntesség szerepéről [2011-11-30]

Az Európai Unió Tanácsa közzétette következtetéseit az önkéntesség sportban és az aktív polgári részvétel népszerűsítésében betöltött szerepéről. (KultúrPont)


Közzétette az Európai Unió Tanácsa az Európai Bizottság Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanácsának 2011. november 28-án és 29-én Brüsszelben (Belgium) tartott 3128. ülésén kelt következtetéseit az önkéntesség sportban és az aktív polgári részvétel népszerűsítésében betöltött szerepéről. A dokumentumban a Tanács egyebek mellett arra bátorítja a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy támogassák az önkéntes tevékenységeket a sportban, és bővítsék tudásukat az önkéntes tevékenységek jó gyakorlatairól. A Tanács emellett felkéri a Bizottságot, hogy fordítson különleges figyelmet az önkéntességnek, valamint annak, hogy a nonprofit sportszervezetek hozzájussanak az Európai Unió programjainak támogatásaihoz.

Bővebb információ:


I: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/126411.pdf

Támogatóink: