Az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanács 3128. ülése [2011-11-30]

Közzétette az Európai Bizottság Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanácsa a 2011. november 28-án Brüsszelben (Belgium) tartott, 3128. ülésének eredményeit. (KultúrPont)


Az oktatás területén a Tanács egyebek mellett elfogadta a felnőttképzést érintő új európai menetrenddel kapcsolatos állásfoglalását, valamint következtetéseket fogalmazott meg a nyelvtudás mobilitásban játszott szerepéről és a felsőoktatás korszerűsítéséről. A miniszterek nyilvános vitát folytattak le az Európai Unión kívüli ifjúsági együttműködésről, és a Tanács következtetéseket fogadott el az ifjúsági részvétel és a mobilitás keleti dimenziójáról.

Az audiovizuális ügyek területén a Tanács határozatot fogadott el a szolgáltatások jogvédelméről szóló Európai Egyezmény aláírásáról, valamint következtetéseket fogadott el a gyermekek védelméről a digitális világban. A miniszterek nyilvános vitát folytattak le a kulturális ágazat gazdasági fellendülésben játszott szerepéről, valamint következtetéseket fogadtak el a kulturális és kreatív kompetenciákról és azok szerepéről Európa szellemi tőkéjének létrehozásában. A Tanács emellett következtetéseket fogadott el a sport területén megnyilvánuló önkéntes tevékenységek aktív polgári részvételben játszott szerepéről is.

Bővebb információ:


I: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/126424.pdf

Támogatóink: