Comenius iskolai együttműködések - pályázat [2012-01-06]

Az Európai Bizottság 2012-re is meghirdette az Egész életen át tartó tanulás program keretében a Comenius iskolai együttműködések pályázatát. (Tempus)


2012-re is meghirdette az Egész életen át tartó tanulás program keretében a Comenius iskolai együttműködések pályázatát az Európai Bizottság. A pályázaton olyan közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint kollégiumok) vehetnek részt, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek:
- projekttalálkozók;
- tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
- hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
- terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;
- az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;
- projektmunkák készítése;
- színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
- kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból;
- tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
- más projektekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés;
- önértékelési tevékenységek;
- a projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése.

A magyar Nemzeti Iroda által 2012-re meghatározott nemzeti prioritások:
- a pályázó intézmény a 240/2006. (IX. 30.) és a 311/2007 (XI. 17.) kormányrendeletek értelmében hátrányos helyzetű régióból vagy településről származik;
- személyre szabott bánásmódot elősegítő intézményfejlesztési projekt;
- a magyar pályázó intézmény óvoda;
- a projekt a pályázó különböző tagintézményei, és/vagy iskolafokok együttműködésében valósul meg.

Beadási határidő: 2012. február 21.

Bővebb információ:


I: www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=933

Támogatóink: