Kreatív Európa: új program Európa kulturális és kreatív ágazatainak támogatására [2013-12-18]

Európának olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyekre a külön-külön fellépő tagállamok gyakran nem találnak hatékony megoldást. A kulturális és kreatív ágazatok jól példázzák, mi mindent érhetünk el, ha egyesítjük erőforrásainkat és együttműködünk a transznacionális problémák megoldása érdekében – ezzel egyben megragadva annak lehetőségét is, hogy globális szinten növeljük Európa kulturális jelentőségét. (KultúrPont)
A kulturális és kreatív ágazatok jelenleg az uniós GDP 4,5%-át teszik ki, és több mint 8 millió embernek adnak munkát. Az ágazatok igen jelentős szerepét tovább erősíti, ha a más területekre, például a turizmusra és az IT-szektorra gyakorolt másodlagos hatásaikat is figyelembe vesszük. Mindazonáltal meggyőződésünk, hogy a kulturális és kreatív ágazatokban rejlő potenciál a növekedés tekintetében nem kerül teljes mértékben kiaknázásra – megfelelő támogatás mellett ezen ágazatok még nagyobb mértékben járulhatnának hozzá az európai gazdasághoz és a munkahelyteremtéshez.
A kulturális és kreatív ágazatoknak több nehézséggel is szembe kell nézniük, ha az egységes piac, a globalizáció és a digitális átállás nyújtotta lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben ki akarják használni. E nehézségek közül a legjelentősebbek a következők:
Először is, Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének eredményeként olyan, erősen fragmentálódott kulturális tér jött létre, amely komolyan korlátozza a kreatív szakembereket a helyi közönségükön kívüli érdeklődők elérésében.
Másodszor: a globalizáció és a digitalizálódás drasztikusan megváltoztatta a műalkotások létrehozásának, terjesztésének, valamint az azokhoz való hozzáférésnek a módját. A közönség újfajta módokon lép interakcióba a műalkotásokkal és ezzel párhuzamosan a kulturális intézmények is új utakat keresnek a közönség bevonására.
A harmadik kihívást pedig a finanszírozás krónikus hiánya jelenti az ágazat számára. Az ágazattal kapcsolatos részletes ismeretek hiányában a hitelkérelmek elbírálásakor a bankok gyakran „kockázatosnak” tekintik a kreatív vállalkozásokat. Ritka például, hogy egy hitelintézet számottevő gyakorlattal rendelkezzen a szellemitulajdon-jogok és hasonló immateriális javak értékének felmérése terén.
E kihívásokra és lehetőségekre válaszul az Európai Unió átfogó stratégiára és egy új programra tett javaslatot. Ez utóbbi a Kreatív Európa nevet kapta és az Európai Parlament nemrégiben (november 19-én) fogadta el.
A januárban induló új program költségvetése az elkövetkező hét évre 1,46 milliárd euró – ez 9%-kal haladja meg a jelenlegi szintet. Ez az összeg a kulturális és kreatív ágazatokba tartozó szakemberek és szervezetek teljes körének támogatására szolgál: a kultúra, a mozi, a televíziózás, a zene, az irodalom, az előadó-művészet, a kulturális örökség megőrzése és a kapcsolódó területek mind-mind élvezhetik előnyeit.
A program összességében legalább 250 000 művész és kulturális szakember, 2000 mozi, 800 film és 4500 könyvfordítás részére nyújt majd finanszírozást. Ezenfelül létrehoz egy új pénzügyi garanciaeszközt, amelynek segítségével a kulturális és kreatív kisvállalkozások összesen mintegy 750 millió euró összegű bankhitelhez juthatnak.

Az új program emellett ösztönözni kívánja partnerségek kialakítását a nem uniós országokkal. A jelenlegi Kultúra és MEDIA programokhoz hasonlóan Izland, Liechtenstein, Norvégia és a Svájci Államszövetség, a csatlakozás előtt álló országok, valamint a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok bizonyos feltételek teljesítése, többek között ún. „belépőjegy” megvásárlása esetén vehetnek részt a Kreatív Európa programban. Most először az európai szomszédságpolitika által érintett országok is részesei lehetnek a programnak, feltéve, hogy teljesítik a belépési feltételeket.
A Kreatív Európa program keretében szintén támogatásban fog részesülni a hosszú múltra visszatekintő Európa Kulturális Fővárosa kiemelt kezdeményezés, az Európai Örökség cím, az Európai Örökség Napok elnevezésű rendezvénysorozat, valamint az öt európai díj (az EU Kulturális Öröksége díj/Europa Nostra-díj, az EU kortárs építészeti díja, az EU irodalmi díja, a European Border Breakers díj és az EU MEDIA-díja).
A Kreatív Európa program a kulturális és audiovizuális ágazatokat már több mint húsz éve támogató Kultúra és MEDIA programok tapasztalataira és sikereire épít. Az új program két alprogramot tartalmaz: a Kultúra alprogram az előadó- és vizuális művészeteknek, a kulturális örökség megőrzésének és más hasonló területeknek ad támogatást, a MEDIA alprogram pedig a moziknak és az audiovizuális ágazatnak nyújt finanszírozást. A szakpolitikai együttműködést, a horizontális intézkedéseket és az új pénzügyi garanciaeszközt egy új, kulturális-kreatív ág fogja támogatni, amely 2016-tól működik majd.
Mivel a támogatások révén a művészek új közönségcsoportokat tudnak elérni (nemzeti határaikon túl is), a Kreatív Európa program hozzájárul Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének megőrzéséhez és ösztönzéséhez. A program célja emellett a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének javítása is, hogy ezek az ágazatok minél nagyobb mértékben hozzájárulhassanak az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló célkitűzéséhez.
A program egészén végighúzódik a kettős megközelítés – a sokszínűség védelme és a nemzetközi sikert célzó támogatás: a kulturális és audiovizuális szakembereknek abban kíván segítséget nyújtani, hogy külföldi karrierlehetőségek is megnyíljanak előttük, a kulturális szervezeteket a professzionálisabb működés elérésében támogatja, a kulturális alkotásokat pedig a közönség új, szélesebb rétegeihez kívánja eljuttatni más országokban.
A közönségfejlesztés központi szerepet tölt be a Kreatív Európa programban, ennek lényege egyrészt az új közönségcsoportok (például a fiatalok és a hátrányos helyzetűek) érdeklődésének felkeltése és ezáltal az alkotásokhoz való hozzáférés kiterjesztése, másrészt pedig a meglévő közönségcsoportoktól érkező támogatás folyamatosságának biztosítása.
Szomorú tény, hogy jelenleg az 500 millió európai polgárnak csupán töredéke fér hozzá más európai országból származó kulturális javakhoz. Ezzel hatalmas lehetőséget szalasztunk el: kulturális, gazdasági és szociális téren egyaránt számottevő előnyök maradnak kihasználatlanok. A Kreatív Európa program megoldást kíván nyújtani erre a kihívásra: biztosítja, hogy több embernek legyen lehetősége értékelni az Európa által kínált inspiráló, kreatív és művészi kincseket, és eközben a lehető leginkább kihasználja a kultúra adta lehetőségeket az eszmecsere és a párbeszéd támogatására.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Kreatív Európa program emberek milliói számára hoz valódi változást, legyen szó akár a támogatások kedvezményezettjeiről, vagy olyan, hozzánk hasonló művészetkedvelőkről, akik úgy gondolják, az európai kultúráért érdemes harcolni. A programot a tagállamok 2013. december 4-én fogadták el.

Andrula Vasziliu az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos. Silvia Costa az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja és a Kreatív Európa programért felelős előadó.

Bővebb információ:


I: www.ec.europa.eu/culture/creative-europe/

Támogatóink: