A készségek új európai menetrendje [2016-06-27]

Közleményt tett közzé az Európai Bizottság A készségek új európai menetrendje címmel. (Kreatív Európa Iroda)


Az Európai Bizottság közleményt tett közzé az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága számára A New Skills Agenda for Europe - Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness (A készségek új európai menetrendje – Közös munka az emberi tőke, a foglalkoztathatóság és versenyképesség megerősítésére) címmel. A menetrend azokat a konkrét intézkedéseket ismerteti 2016 júniusával kezdődően, amelyek szükségesek a készségfejlesztés minőségének javításához, a készségek és képesítések láthatóvá tételéhez és összehasonlíthatóságának növeléséhez, és a készségek fejlesztésével kapcsolatos információk dokumentálásához, és a karrierválasztásokhoz szükséges információk közzétételéhez. A Bizottság tíz olyan intézkedést javasol, amelyeket a következő két évben kéne megvalósítani. Ezek egy részét már egy korábbi dokumentumban ismertették. Az új menetrend intézkedései között szerepel egyebek mellett a 2016 júniusában megjelenő szakképzési tájékoztatót a harmadik országok állampolgárai számára, amellyel a bevándorlók készség- és képességfejlesztését fogják segíteni. A készségek új európai menetrendje című dokumentum az Európai Bizottság honlapján érhető el.

Bővebb információ:

European Commission;
I: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en&mc_cid=a420649ba3&mc_eid=87b13cecf9 , ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15621&langId=en

Támogatóink: